Hopp til hovedinnholdet på siden

TT-kort

Transporttjenesten for forflytningshemmede, TT–ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Innlandet, som på grunn av forflytningshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler.

Hvem kan få TT-kort?

Hvilke regler som gjelder for tildeling av TT-kort kan du lese om i «forskrift om tilrettelagt transportordning (TT) for forflytningshemmede».

Link til denne ligger under «dokumenter» på denne siden.

Hvordan søke om TT-kort?

  • Søknaden sendes fylkeskommunen, som behandler søknaden.
  • Adressen står på søknadsskjema som ligger under «skjema» på denne siden.

Du kan klage

Du har mulighet til å klage på vedtaket fra fylkeskommunen.

I brevet du får fra fylkeskommunen skal det være opplyst om hvordan du klager. 

Innlandstrafikk

02040