Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vannmåler

Du skal lese av vannmåleren din én gang i året. Vi sender ut SMS når det nærmer seg frist for å lese av.

Du skal da svare på SMS med målestand innen frist som er oppgitt på SMS, altså kun skrive eks «0012345». Har vi ikke registrert mobilnummer på eier av eiendommen, sendes det ut avlesningskort.

Dersom vannmåleren ikke leses av, vil Gran kommune stipulere et forbruk som blir gjeldende for årsavregningen basert på tidligere års forbruk.

Dersom vannmåleren ikke leses av over flere år så kan Gran kommune foreta kontroll av vannmåleren. Dette blir da fakturert etter medgått tid.

Montering av vannmåler

Dersom du ønsker vannmåler, må en autorisert rørlegger foreta monteringen. Rørleggeren må hente ut vannmåler i kommunetorget.

Navn på eier, adresse, gårds- og bruksnummer, bygningsnummer, vannmålerens plassering og dato for montering må oppgis. 

Kristin Tidemann

Økonomikonsulent
kristin.tidemann@gran.kommune.no
Tlf: 902 56 565

Espen Risendal

saksbehandler/ingeniør vann og avløp
espen.risendal@gran.kommune.no
94 15 05 37