Foredraget holdes av Ingrid Grimsmo Jørgensen. Hun er pedagog ved Høgskolen i Lillehammer.

Temaet for foredraget er: «Hjemmet som læringsarena, og foreldre som gode rollemodeller - hvordan kan foreldre bidra til å fremme inkludering og stoppe mobbing på arenaer barn og unge ferdes?».

Alle foreldre og foresatte til elever i grunnskolen i Gran kommune er invitert til foredraget. Lærere er også velkomne til å delta.

Sted: Hadeland kultursal
Tid: Torsdag 2. mai klokka 18.00–20.00

 

Foredraget er gratis, men husk å melde deg på

Link for påmelding sendes ut via Transponder. Du kan også melde deg på via nettsidene til Hadeland kultursal.

Vi åpner for påmelding tirsdag 23. april.

 

Om foredraget

Ingrid Grimsmo Jørgensen er en populær foredragsholder som bruker mye humor i foredragene sine. Hun er et fyrverkeri på scenen og har en direkte stil som motiverer og engasjerer tilhørerne. 

Foredraget vil blant annet handle om samarbeidet mellom hjem og skole. Dette samarbeidet er avgjørende for at barn og unge skal oppleve inkludering og vennskap. Foreldrenes verdisyn går i arv. Foreldre er derfor sentrale rollemodeller når skolen skal forebygge utenforskap, ensomhet og mobbing. Kvaliteten på relasjonen mellom barna dine og deg har stor betydning for deres utvikling, trivsel, trygghet og læring.

Foredraget handler også om hva mobbing er, hvorfor mobbing oppstår og betydningen av et godt hjem-skole-samarbeid når mobbing skal håndteres. Den digitale tidsalderen vi er inne i nå har gitt barn og foreldre både muligheter og utfordringer.Hva kan vi som foreldre og foresatt gjøre for at barna våre utvikler en god digital dømmekraft og sosiale ferdigheter på nett?

Gjennom motiverende eksempler, ulike verktøy og faglig dybde vil Jørgensen gi deg større trygghet i samarbeidet med barn og unge.