Fontenehuset Hadeland er et tilbud til innbyggere i Lunner og Gran. Huset ligger i Lidskjalvgutua i Gran sentrum (i de tidligere lokalene til Deloitte) og er åpent alle hverdager fra kl 8.00 til 15.30, samt på offentlige høytidsdager ved behov. Etter hvert vil det også komme aktiviteter på kveldstid. 

Hva er Fontenehuset?

–Fontenehuset er åpent for alle som opplever at livet «butter» litt. Du trenger ikke ha noen diagnose knyttet til psykisk helse eller noen henvisning for å komme hit. Vi samarbeider med helsetjenestene, men mange oppsøker også et fontenehus helt på privat intiativ, sier daglig leder for Fontenehuset Hadeland og Fontenehuset Gjøvik, Kirsti Østhagen.

Fontenehuset tilbyr et trygt og sosialt fellesskap for alle som trenger det. Her kan du blant annet få hjelp til å søke jobb eller utdanning, løse praktiske utfordringer, skaffe bolig, finne et helsetilbud eller kontakte offentlige instanser.  Stedet drives i tett samarbeid mellom ansatte og medlemmene.

Ta sjansen på å prøve!

Morten Albertsen, som er driftsleder for Fontenehuset Hadeland, håper og tror at mange vil se på Fontenehuset Hadeland som en viktig møteplass.

- Mottakelsen har vært overveldende positiv så langt. Vi har allerede 15 -20 potensielle medlemmer – og det før vi egentlig har startet opp. Og til dere som lurer på om Fontenehuset Hadeland er et sted for dere: Stikk innom og prøv det! Du forplikter deg ikke til noe ved å møte opp, understreker Albertsen.

Gratis medlemskap - så lenge du vil

Det er gratis å bli medlem i Fontenehuset Hadeland, og du kan være medlem så lenge du ønsker det. Medlemmene bestemmer selv hvor ofte de vil møte opp og hvor mye de vil delta.

Fontenehuset Hadeland er åpent alle hverdager og på noen høytidsdager ved behov. I tillegg vil det bli et ukentlig aktivitetstilbud én kveld i uka.

–Hva tilbudet skal innebære og hvilken dag det blir, blir opp til medlemmene å bestemme, forklarer Albertsen.