De fleste av deltakerne var ungdommer i alderen 14 til 20 år, med hjemsted enten på Hadeland eller Toten.

Avløserkurset ble arrangert av Landbrukets Fagråd Hadeland i samarbeid med Studieforbundet næring og samfunn Hadeland og Lena-Valle videregående skole. Kurset foregikk på Gran rådhus og på flere lokale gårder på Toten og på Hadeland.

I løpet av kurset lærte deltakerne om dyrevelferd og etikk i fjøset, mjølking, helse, miljø og sikkerhet, fôr og fôring av ulike dyreslag, og om sykdom og fruktbarhet hos dyra.

Både teori og praksis

Kurset besto av noe teoriundervisning. I tillegg var det praktisk mjølking i to fjøs på Hadeland, og det var besøk i Lena-Valle videregående skoles storfefjøs, sauefjøs og grisehus på Reinsvoll.

Lærer for kurset var Predrag Prodanovic - erfaren lærer i husdyrfag ved Lena-Valle videregående skole. Etter kurset skal de fleste deltakerne delta på seks økters praksis i dyrestell, evt. mjølking, hos ulike bønder på Hadeland og Toten.

Felles interesse for landbruk

Kurset, som var på tolv timer, gav deltakerne nyttig kunnskap som en basis for å kunne jobbe som avløsere, eventuelt også kunne stelle egne dyr.

En annen positiv faktor ved kurset var at ungdommene kunne få en enda større interesse for husdyrhold og de kunne knytte kontakter med annen ungdom med interesse for landbruk.