Det er mindre avløpsanlegg på mange eiendommer som skal kontrolleres. Arbeidet vil derfor pågå i perioden juni-september. 

For at arbeidet skal være så effektivt som mulig, setter vi pris på at du holder gresset på eiendommen din nede - slik at det blir lettere for oss å se hvor avløpsanlegget er.

Hvilke eiendommer skal kommunen besøke?

Vi skal kontrollere eiendommer med mindre avløpsanlegg, som ligger innenfor et avgrenset område på vestsiden av Randsfjorden. Se oversikt på kartet under.

Kart over vestsida.PNG