I tillegg til å behandler byggesøknader og veilede i byggesaker, har vi som kommune blant annet et ansvar for å gjennomføre tilsyn. Her skal vi sjekke at du som bor i Gran kommune, bor i en lovlig og trygg bolig.

Hvert år får vi i kommunen inn tips om ulovlige boenheter. Disse tipsene må vi følge opp. Det kan for eksempel handle om at en innbygger har bygd om kjelleren til en leilighet, uten å ha søkt om dette på forhånd. 

Hvorfor er det viktig med tilsyn?

Å gjennomføre tilsyn er en måte for oss å ivareta sikkerheten til deg som innbygger. Når vi er ute på tilsyn sjekker vi tilstanden på boligen. Det kan for eksempel handle om brannsikkerhet og rømningsveger, luftkvalitet, radonsikring, utsyn og innsyn.

I Norge har Direktoratet for byggkvalitet ansvaret for regelverket som gjelder for boliger. Det er direktoratet som ber kommunene gjennomføre tilsyn. Akkurat nå skal dette være en prioritet, fordi det har vært gjennomført lite tilsyn i løpet av pandemien.

Vintermånedene i starten av hvert år, er gjerne rolige på byggefronten. Da benytter vi muligheten til å utføre andre arbeidsoppgaver vi også er pålagt å gjøre, som tilsyn.

Du får brev før tilsynet

Vi sender ut brev på forhånd til alle vi kommer på tilsyn hos. I brevet spør vi om når det passer at vi gjennomfører tilsynet. Hvis du mottar et slikt brev fra oss, ber vi om du gir oss tilbakemelding om et tidspunkt som passer for deg.

I noen tilsyn er det kun medarbeidere fra byggesak som deltar, mens det noen ganger er naturlig at Lunner-Gran brann og redning er med.