Anders kommer fra stillingen som kulturskolerektor ved Vinje kulturskole, en jobb han har hatt de siste 12 årene, med unntak av ett år ved Ringerike kulturskole.

Han har en bachelor i folkemusikk som også innbefatter musikk- og kulturadministrasjon. I tillegg har han studert gehørbasert ledelse og kultur, kritikk og kommunikasjon ved Norges Musikkhøgskole. 

Anders flytter til Hadeland og tiltrer stillingen som kulturskolerektor hos oss senest 1. mai.

Fram til ny rektor er på plass

Knut André Bjerke har siste arbeidsdag som kulturskolerektor 31. januar. Det vil ikke bli konstituert rektor ved Hadeland kulturskole fram til ny kulturskolerektor tiltrer. Det betyr at kultursjefen vil ha personal- og driftsansvar ved kulturskolen inntil ny kulturskolerektor er på plass.

Daglige administrative oppgaver håndteres i et samarbeid mellom ansatte ved Kulturskolen og Kulturkontoret fra og med 1. februar 2019 til ny kulturskolerektor er på plass: 

  • Henvendelser som gjelder den enkelte elevs undervisning rettes i første rekke til timelærer, og ved behov til Camilla Jarlsby. E-postadresser til alle lærere ligger på kulturskolens hjemmeside.
  • Øvrige henvendelser om kulturskolen, inkludert leie/bruk av Granvang rettes til kommunetorget, på telefon 61 33 84 00 eller e-post. Alternativt kan kulturskolens epost benyttes: kulturskolen@gran.kommune.no .