Rett før jul fulgte kommunestyrene i Lunner og Gran oppfordringen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bosetting av flyktninger for 2023. Lunner skal i løpet året bosette 60 flyktninger, mens tallet for Gran er 90. Nå ønsker flyktningtjenesten kontakt med huseiere i Lunner og Gran som har ledig bolig.

– Det kommer snart flyktninger som trenger et sted å bo. Derfor håper vi at folk som har ledig bolig melder seg raskt, sier leder for flyktningtjenesten for Gran og Lunner, Tonje Sommerset.

Trenger boliger av ulike slag

Flyktningtjenesten trenger boliger av ulike slag. Det vil være størst behov for små/mindre boliger, men også større boliger til familier. Flyktningene skal etter all sannsynlighet bo her lenge. Derfor er det behov for leiekontrakter av en viss varighet.

Det er ønskelig med forfall den tolvte i hver måned, samt en tidsbegrenset kontrakt med tre måneders gjensidig oppsigelsestid.

Flyktningtjenesten bistår boligeierne

Flyktningtjenesten formidler boligene og bistår med veiledning om kontrakt, klargjøring av bolig, gjennomgang av kontrakt sammen med flyktningene og det praktiske rundt bosettingen.

– Flyktningene er leietakere, og vi ønsker ellers at leieforholdet er så normalt som mulig, sier Sommerset.

Alle flyktninger vil søke kommunale garantier hos NAV tilsvarende tre måneders husleie som kan brukes som depositum. Dersom husleie uteblir eller det er skader på bolig, kan kommunal garanti utløses i samarbeid med NAV Hadeland.

Du kan også ta kontakt direkte med leder av flyktningtjenesten for Gran og Lunner, Tonje Sommerset på telefon 92 41 71 19 eller e-post.

Registrer deg her!