Tilbudet gjelder i uke 25, 26, 31 og 32. Mer informasjon om påmleding vil komme senere. 

Et tilbud for barn på 1.–4. trinn

Ferie-SFO er et felles tilbud for alle barneskolene i Gran kommune. Tilbudet er for barn på 1.–4. trinn.

Se priser for opphold og kost i vår prisliste. Vi gir ingen søskenmoderasjon på ferie-SFO.

Tilbudet er kun hele dager, og du må betale for alle påmeldte dager (også de som eventuelt ikke brukes). Minst tolv barn må være påmeldt hver dag for at vi kan ha et tilbud. Dersom det er påmeldt færre barn, kan enkeltdager bli avlyst.

Les mer om tilbudet

Du kan lese mer om tilbudet her:

Ferie-SFO