Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Landbrukets Fagråd Hadeland

Landbrukets Fagråd er et andelslag eid av kommunene på Hadeland, diverse landbruksrelaterte organisasjoner og bedrifter og noen gårdbrukere på Hadeland – til sammen 34 andelseiere.

Formålet til Fagrådet er å styrke landbruket på Hadeland ved å benytte de totale rådgivningsressursene best mulig. Dette søkes oppnådd ved å sette i gang og samordne rådgivningstiltak og koordinere rådgivere slik at rådgivningen blir best mulig.

Sekretær for Landbrukets Fagråd er Anne Okkenhaug Bentsen, som kan treffes på Landbrukskontoret for Hadeland.

Møter, kurs og aktiviteter i fagrådets regi, annonseres i møte- og kurskalender.

Styret

Styret for Landbrukets Fagråd består av:

Leder - Tormod Hval
Nestleder - Trond Alm
Styremedlemmer - Hans Gunstad, Jakob Ruud og Pål-Arne Oulie.
Varamedlemmer - Trine Lise Olimb, Eirik Foss Almqvist, Kari Sofie Asmyhr Østen og Paul Hølje Hoff. 

Faggrupper

Fagrådets styre har oppnevnt faggrupper som står for planlegging og gjennomføring av fagmøter, kurs og prosjekter innenfor sitt produksjonsområde.

Fagrådet har for tida følgende aktive faggrupper:

  • Faggruppe storfe - kontaktperson: Anne Okkenhaug Bentsen
  • Faggruppe sau - kontaktperson: Anne Okkenhaug Bentsen
  • Faggruppe planteproduksjon - kontaktperson:  Anne Okkenhaug Bentsen
  • Faggruppe økonomi - kontaktperson: Gudbrand Tingelstad
  • Kontaktutvalget for skog - kontaktperson: Helge Midttun
  • Faggruppe mat - kontaktperson: Gro Vestues
  • Fagruppe ung - kontaktperson: Margrethe Espen

Medlemmer/støttespillere

Iver Knarud                                                   

Anders Ensrud

Trond Alm

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet    

Brandbu Bondelag         

Gran Bondelag                                                                        

Jevnaker Bondelag        

Lunner Bondelag            

Hadeland Bonde- og Småbrukarlag       

Viken Skog, Hadeland Skogeierområde              

Landbrukstjenester Hadeland-Toten SA             

Hadeland Sau og Geit   

Norsvin Hadeland          

Studieforbundet næring og samfunn Hadeland               

Vekstra Hadeland Regnskap AS                                        

Gran Regnskapskontor SA         

Fokus Økonomi AS        

Brandbu og Tingelstad Almenning                                     

Norgesfôr Hadeland

Gran Almenning                                              

Lunner Almenning

Tine SA                                                                

Nortura SA                                                         

Felleskjøpet Agri SA, avd. Hadeland        

Strand Unikorn AS                                          

Landbruk og Verktøy AS

Hadeland Maskin AS                                      

Sparebank 1 Ringerike Hadeland              

Hadeland Gjensidige Brannkasse             

Energigården – senter for bioenergi AS 

Gran kommune                                               

Lunner kommune

Jevnaker kommune                                       

Anne Okkenhaug Bentsen

Sekretær, Landbrukets Fagråd Hadeland

anne.okkenhaug.bentsen@gran.kommune.no

Tlf: 61 33 85 69