Ta kontakt med Landbrukskontoret for Hadeland v/Gro Vestues tlf 61 33 84 38 eller på e-post, dersom du ønsker å få relevante møter inn i møtekalenderen.

Dato Tid Type arrangement Arrangør Sted Kontakt - påmelding
Man 4. juni 17.00 Markvandring i korn med tema: Ugrassprøyting, vanning, insekter NLR Innlandet i samarbeid med Norgesfor Hos Ola Rækstad, Rækstadgututa 12, Brandbu Ingen påmelding
Tirs 26. juni 17.00 Skogdag for Hadeland - Stell av fremtidsskogen Landbrukskontoret m.fl. Hans Gunstad, Sløvika, Jevnaker Ingen påmelding
Tors 28. juni 19.00 Fagmøte om vanskelig forsituasjon hos husdyr-produsenter Landbrukets fagråd i samarbeid med NLR Innlandet Gran rådhus, møterom Granavollen Ingen påmelding
Tors 16. august 10.00 - 15.30 Inspirasjonsdag for Opplandsbonden. Ny kunnskap og ny teknologi Oppland Bondelag, Oppland fylkeskommune, NIBIO og NLR Innlandet Apelsvoll, Østre Toten Påmelding innen 7. august via Oppland Bondelags hjemmeside
Ons 17. oktober 18.00 - 21.00 HMS-kurs for landbruket NLR Innlandet og SNS Innlandet Gran rådhus, møterom Brandbukampen Påmelding innen 10. oktober til Jens Chr. Lied på tlf 975 19 820.