Redaksjonen består av:

 • Harald Hvattum, Gran (redaktør)
 • Ester Haga, Lunner
 • Liv Kari Sogn Øiom, Jevnaker

Her kjøper du boka

Årbok for Hadeland får du kjøpt på følgende steder:

 • Norli Ringo Smietorget, på Gran
 • Brandbu bokhandel
 • Tassanawan Thai Mat, i Bjoneroa
 • Jevnaker frivilligsentral
 • Jevnaker folkebibliotek
 • Norli Kuben, i Hønefoss
 • Den kreative spire, på Roa
 • Lunner frivilligsentral
 • S.A.G. på Harestua

Den kan også kjøpes via medlemmene i redaksjonen og årboksutvalget.

Boka koster kr. 350,-

Du kan bli abonnent

Du kan bli abonnent av årboka ved å sende e-post eller ringe til:

Harald Hvattum
e-post: harald.hvattum@hadelandshistorie.no
telefon: 91 11 43 74

Søk i årbøkene

Årboka har laget en søkemotor for deg som vil finne artikler om spesifikke emner. Prøv ut bokregisteret her! (aarbokforhadeland.no/bokregister/)

Årbokutvalget

Årbokutvalget er utnevnt av Gran, Jevnaker og Lunner kommuner som en administrativ styringsgruppe for årbokarbeidet.

Fra Gran kommune:

 • Anne Margrethe Knarud (leder)
 • Reidun Ramse Sørensen (har for tiden fritak fra deltagelse i utvalget) 
 • Willy Westhagen (vararepresentant)

Fra Jevnaker kommune

 • Øyvind Sogn
 • Liv Marit Lien Glemmestad

Fra Lunner kommune

 • Thomas Sanger Elnæs
 • Cato Elnæs