For noen kommunale veger innfører vi nå midlertidige aksellastrestriksjoner, slik at tillatt aksellast er satt ned til seks og åtte tonn. ​Dette gjelder for vegene du finner i oversikten her (PDF). 

Vi bruker skilt "320 Aksellastgrense" ved vegene dette gjelder. Forbudet gjelder fram til skiltet er fjernet på den enkelte strekning. Restriksjonene vil maks gjelde fram til og med 20. juni 2024. 

Vedtaket er gjort med grunnlag i forskrift om offentlige trafikkskilt § 28. 

Hva er aksellast?

Aksellast er den massen som hviler på hver aksling på et kjøretøy. For å unngå skade på vegene er det satt en grense for hvor mye aksellast du kan kjøre med.

Dette kan du lese mer om i vegtrafikkloven §7.

Ønsker du mer informasjon?

Du kan lese mer om aksellastrestriksjoner på våre nettsider her.

Ønsker du mer informasjon, kan du ringe oss i Gran kommune på telefon 48 24 34 57, Vegmeldingssentralen på telefon 175, eller Statens vegvesen region øst, på telefon 22 07 30 00.