Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bekymringsmelding

Alle kan kontakte barnevernet hvis de er usikre på om et barn har det bra. Hvis du er bekymret for et barn, bør du kontakte barnevernet.

Mange kan få hjelp hvis vi er tidlig nok ute. Rett hjelp til rett tid er et mål i alt barnevernsarbeid. Ta gjerne kontakt med barneverntjenesten for å få råd.

Hvem kan melde fra?

Både privatpersoner og offentlige tjenester kan komme til barnevernet med en bekymringsmelding.

Det finnes et skjema som er ment som en veileder til voksne som er bekymret for et barn og ønsker å melde dette til barnevern og/eller politi. Det er tilstrekkelig at du har grunn til å tro at barnet er utsatt for omsorgssvikt for å melde fra til barnevernet.

Gjøvik barnevernvakt

Tlf. 61 18 95 44

Barneverntjenesten

Rådhusvegen 39
2770 Jaren
Telefon: 47 63 56 60

Tone Gulbrandsen 
enhetsleder