Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur, der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø.

Hvis en elev ikke har det bra på skolen

Inne på Utdanningsdirektoratets hjemmesider ligger et rundskriv som gir informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til Statsforvalteren. Du kan lese mer på direktoratets egne nettsider.