Folkefesten startet med korpsmusikk av Brandbu skolekorps og taler ved den nye Brua over Vigga, mellom legesenteret og torget. Ordfører Randi Eek Thorsen ønsket alle velkommen og gratulerte med dagen. 

– Takk til alle som bor og driver næring i Brandbu som har vært samarbeidsvillige og tålmodige under arbeidet med flomsikringen. Takk til NVE og alle som har bidratt i arbeidet. Nå blir det endelig mulig å utvikle tettstedet vårt videre. Dette er et stort løft for oss i Gran kommune, sa ordføreren.

Olje- og energiminister Terje Aasland var også til stede under åpningen av flomsikringsanlegget.

– Vi ønsker trygge samfunn og nå er Brandbu mer robust enn noen gang. Flere hundre meter med betongmurer og flomvoller er reist her i Brandbu. Dette er et prosjekt vi kan lære av, som vi vil ta med oss i lignende prosjekter andre steder i landet. Prosjektet her i Brandbu har vært et av de mest omfattende flomsikringsprosjektene i landet. For å lykkes med så store sikringsprosjekter er vi avhengige av godt samarbeid og en god tone mellom alle aktørene. Det gleder meg å høre at det har vært slik i dette prosjektet. Gratulerer med dagen alle sammen, sa ministeren i sin tale.

Offisiell åpning av flomsikringsanlegget i Brandbu 25. mai 2022

25. mai 2022 var det offisiell åpning av flomsikringsanlegget i Brandbu. Brandbu skolekorps spilte.Kred.: Kine Vik-Erstad/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Kine Therese Vik-Erstad / Gran kommune

Har holdt budsjett og tidsfrist

Direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Kjetil Lund takket kommune og innbyggere for godt samarbeid – og for et godt gjennomført prosjekt.

– Her har vi levert på både kostnader og tid. Det er viktig, slo han fast.

Også prosjektleder i NVE, Tore Leirvik takket for samarbeidet i prosjektet.

– Takk for hvordan dere her i Brandbu og Gran kommune har tatt imot oss. Det har vært en glede å samarbeide med dere.

Offisiell åpning av flomsikringsanlegget i Brandbu 25. mai 2022

25. mai 2022 var det offisiell åpning av flomsikringsanlegget i Brandbu. Lunner-Gran brann og redning bidro med vannsøyle over Vigga.Kred.: Kine Vik-Erstad/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Kine Therese Vik-Erstad / Gran kommune

Serverte 13,85 meter lang marsipankake

Videre i feiringen ble det tid for underholdning ved Brandbu skolekorps, Brandbu barnekantori, GoodVibe dansestudio, og Gran og Brandbu seniordans. Det ble servert gratis kake og kaffe til de oppmøtte. Marsipankaken, som var bakt av Grinaker bakeri, var hele 13,85 meter lang. Dette symboliserte de 1385 meterne som er flomsikret i Brandbu. 

Offisiell åpning av flomsikringsanlegget i Brandbu 25. mai 2022

25. mai 2022 var det offisiell åpning av flomsikringsanlegget i Brandbu. Det ble servert 13,85 meter lang kake på torget, laget av Grinaker bakeri.Kred.: Kine Vik-Erstad/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Kine Therese Vik-Erstad / Gran kommune

Gangveg langs Vigga, lekeplass og nye bruer

Det omfattende prosjektet er godt synlig i Brandbu sentrum. Her har det blitt både nye flomvoller og betongmurer langs Vigga. Bruer er byttet ut, det har blitt en ny park og lekeplass sør i sentrum, gangveg langs elva og flere områder friområder med beplantning.