Hopp til hovedinnholdet på siden

Fritidskontakt/støttekontakt

Fritidskontakt/støttekontakt er en tjeneste som alle kommuner har. Tjenesten skal gi barn og ungdom, voksne og eldre støtte til deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter. 

Tjenesten skal være med å gi deltakerne en aktiv og meningsfylt fritid sammen med andre. 

Tildelingsenheten fatter vedtak om fritidskontakt etter Helse - og omsorgstjenesteloven § 3-1 og §3-2 nr 6 bokstav b. Kulturkontoret har ansvar for å iverksette vedtaket og drifte tjenesten.

Slik søker du

Du kan søke om å få støttekontakt eller fritidskontakt via vårt elektroniske skjema for helse- og omsorgstjenester.

Hvis du ikke ønsker å sende en elektronisk søknad, kan du skrive ut søknadsskjemaet «Søknad om helse- og omsorgstjenester PDF». Du finner skjemaene under overskriften «Skjema» på denne siden.

Vi tilbyr:

 • fritidskontakt/støttekontakt for de som har fått vedtak om det
 • deltagelse i tilrettelagte aktiviteter eller aktivitetsgrupper
 • deltagelse i ordinære lag og organisasjoner
 • informasjon om hva som finnes av ordinære aktiviteter og hvem som er kontaktpersoner
 • kontinuerlig oppfølging og evaluering av tilbudet til den enkelte
 • opplæring og veiledning av fritidskontakter

Aktivitetsgruppe

Aktivitetsgruppe er en gruppe hvor fritidskontaktene møtes sammen med flere deltakere. Gruppene blir satt sammen etter fritidsinteresser, men alder, kjønn, bosted og diagnoser blir også tatt med i vurderingen. Gruppene har fokus på sosialt samspill og gjør mange ulike aktiviteter sammen. 

Fritidskontaktene og deltakerne lager sammen en aktivitetsplan for måneden. På aktivitetsplanen står det når og hvor de skal møtes, hvilke aktivitet de skal gjøre. Gruppen møtes fast en ettermiddag i uken, men reiser også på lengre utflukter. 

Vi formidler også kontakt med allerede eksisterende aktiviteter hos oss eller i frivillige lag og organisasjoner i nærområdet.

Individuell fritidskontakt

Tjenesten er en individuell fritidskontakt knyttet til en enkelt bruker.

Fritid med bistand

Fritid med bistand er en metode som går ut at på mennesker med ulike behov for hjelp og støtte deltar i en fritidsaktivitet de har valgt selv. Vi tar utgangspunkt i deltakerens muligheter, ønsker og behov.  Målet er at deltakeren skal oppleve å mestre aktiviteten. Deltakeren får oppfølging av en fritidskonsulent og en kontaktperson som er knyttet til fritidsaktiviteten. Noen ganger er det også en fritidskontakt med.

Kan du tenke deg å bli fritidskontakt?

En fritidskontakt er en person som gir andre assistanse, støtte og oppfølging på fritiden. Arbeidet er lønnet og betalt av kommunen, og krever ingen spesiell utdanning. Noen ganger gjelder arbeidet enkeltpersoner, andre ganger en gruppe, kanskje i samarbeid med en frivillig organisasjon.

Hvem kan bli fritidskontakt?

 • For å være fritidskontakt må du ha fylt 18 år, og helst kunne binde deg for oppdrag for minst et år.
 • Du trenger ikke utdanning innen helse- og sosialfag. Personlig egnethet og  engasjement er viktige egenskaper.
 • Du må være trygg på deg selv, ha godt humør, evne til å motivere og samtidig sette grenser.

Dette kan vi tilby deg:

 • En spennende og lærerik jobb hvor du får veiledning og faglig støtte
 • Oppdrag fra 12 timer pr måned
 • Arbeidsavtale og lønn etter kommunens regulativer

Søknadsskjema - fritidskontakt

Kontakt kulturkontoret for en uforpliktende samtale.

Inger Reidun N. Fleischer

Tjenesteleder for UngHadeland, kultur- og idrettsarenaer
inger.reidun.fleischer@gran.kommune.no 
Tlf 91 51 88 23

Solfrid Anita Strande Fosse