Det er avsatt en større sum i tilskuddsmidler til aktiviteter i skolenes sommerferie i regi av frivillige lag, foreninger og organisasjoner. Det jobbes med felles tilbud for transport til de ulike aktivitetene, meld gjerne inn behov/ønsker i søknaden. Vi kommer tilbake til organisering og omfang.

Opplysninger i søknaden

Søknaden må inneholde disse opplysningene:

  • type aktivitet
  • tidsrom/varighet
  • antall deltakere (maks og/eller minimum)
  • deltakeravgift
  • aldersgruppe
  • budsjett
  • transportønsker

Det vil bli gjort en individuell vurdering av hver søknad. Momenter som vil bli vektlagt er:

  • forholdet mellom søknadssum, egeninnsats og deltakeravgift 
  • aktiviteter med lav deltakeravgift vil bli prioritert
  • aktiviteter i nærmiljøet vil bli prioritert

Målet med Aktiv sommer er å tilby en blanding av små og store aktiviteter for barn og unge.

Påmelding

Vi ønsker at det enkelte lag, forening og organisasjon selv tar ansvaret for påmelding, informasjon og videre oppfølging av aktiviteten.

Markedsføring

Alle aktiviteter vil i tillegg til egen markedsføring, bli lagt inn i aktivitetskalenderen til UngHadeland under Aktiv sommer 2024. Informasjon om type aktivitet, påmelding, ønsket tekst og bilder sendes til post@unghadeland.no. Fristen for å sende inn markedsføringsmateriell er mandag 22. april.