Spør oss om

  • seksualitet
  • prevensjon
  • kjønnssykdommer
  • spiseproblemer
  • psykiske problemer
  • rusproblemer
  • eller andre spørsmål som gjelder din fysiske og psykiske helse

Her finner du oss

Du finner Helsestasjon for ungdom i andre etasje på Gran helsesenter.

Helsesykepleier/jordmor er til stede når helsestasjonen for ungdom er åpen. Lege er til stede ved helsestasjonen annenhver torsdag (ulik uke) klokka 15.30–17.30.

Drop-in

Helsestasjon for ungdom er åpen: mandag og torsdag klokka 15.00–17.30.
Vi har drop-in og du trenger ikke å bestille time før du kommer.  Det er kun hvis du ønsker å sette inn spiral, at du må bestille time på forhånd. Da tar du kontakt med helsesykepleier Inger Marit Haugen på telefon 92 27 73 38.

I sommerferien

Vi følger i hovedsak skolens ferier, men i sommerferien har vi åpent mandager fra 15.00–16.30. Her finner du skoleruta for å se ferieoversikten.

I ferien vil det ikke være mulighet for å snakke med lege på helsestasjonen. Hvis du ønsker å sette inn spiral så må du bestille time på forhånd.