For å skrive inn ditt barn i skolen, fyller du ut et eget skjema her på vår nettside. Dette skjemaet og mer informasjon finner du her. Husk at fristen for innskriving er 15. februar 2024. Barnet skal skrives inn i den skolekretsen det tilhører. Dette bestemmes ut fra hvor barnet bor, ifølge folkeregisteret.

Ønsker du å bytte skolekrets?

Hvis du ønsker å søke om å bytte skolekrets for barnet som skal starte i 1. trinn, finner du mer informasjon om det her.

Søk om SFO-plass

Hvis du ønsker plass i skolefritidsordningen (SFO), må du søke før 1. mars. For å kunne søke om SFO-plass, må du først ha sendt inn skjema for innskriving. Du må også ha fått svar fra kommunen om at barnet har fått skoleplass. Du kan lese mer om SFO her.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med skolekontoret i Gran kommune på telefon 61 33 84 00.