Her kommer mer informasjon.

Vår visjon

Visjonen for Jaren skole er: "Et godt sted å være – et rikt sted for å lære".