Etter oppfordring fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal Gran kommune bosette 120 flyktninger i løpet av 2023. Flyktningtjenesten ønsker derfor kontakt med husere i Gran som har ledig bolig. 

Vi har så langt i år bosatt 78 flyktninger i Gran og 20 personer til ankommer Gran i løpet av de neste ukene.

Trenger boliger av ulike slag

Flyktningtjenesten trenger boliger av ulike slag. Det er størst behov for små/mindre boliger, men også større boliger til familier. Flyktningene skal etter all sannsynlighet bo her lenge. Derfor er det behov for leiekontrakter av en viss varighet.

Alle flyktninger vil søke kommunale garantier hos NAV tilsvarende tre måneders husleie som kan brukes som depositum. Dersom husleie uteblir eller det er skader på bolig, kan kommunal garanti utløses i samarbeid med NAV Hadeland.

Ida Haveland, boligansvarlig i flyktningtjenesten
Ida Haveland, boligansvarlig i flyktningtjenesten

Meld fra hvis du har bolig til leie

Flyktningtjenesten formidler boligene og bistår med veiledning om kontrakt, klargjøring av bolig, gjennomgang av kontrakt sammen med flyktningene og det praktiske rundt bosettingen. Flyktningene er leietakere.

Har du en bolig du er interessert i å leie ut? Fyll ut dette registreringsskjemaet. 

Boligansvarlig i flyktningtjenesten, Ida Haveland, vil ta kontakt med alle som fyller ut skjemaet for å gi mer informasjon om hva utleieordningen innebærer, og gjennomføre en befaring av boligen, hvis det blir aktuelt med utleie.