Spør oss om

  • seksualitet
  • prevensjon
  • kjønnssykdommer
  • spiseproblemer
  • psykiske problemer
  • rusproblemer
  • eller andre spørsmål som gjelder din fysiske og psykiske helse.

Her finner du oss

Du finner Helsestasjon for ungdom i andre etasje på Gran helsesenter.
Helsesykepleier/jordmor er til stede når helsestasjonen for ungdom er åpen.

Mandager er lege til stede ved helsestasjonen klokka 15.30–16.30.

Våre åpningstider

Helsestasjon for ungdom er åpen: mandag og torsdag kl 15.00-17.30.
Det er ingen timebestilling, utenom hvis du ønsker å sette inn spiral. Da må du ta kontakt med helsesykepleier eller helsesykepleier Inger Marit Haugen på telefon 92 27 73 38.

Vi følger i hovedsak skolens ferier, men i sommerferien har vi åpent mandager fra 14.30–16.00. Her finner du skoleruta for å se ferieoversikten.

Helsestasjon for ungdom i sommerferien

I sommerferien har vi åpent mandag klokka 14.30–16.00.

I ferien vil det ikke være mulighet for å snakke med lege på helsestasjonen. Det vil heller ikke være mulighet for å få satt inn spiral i denne perioden.