Elevene har samarbeidet to og to, tre og tre og i tillegg har vi klappet alle sammen i en stor ring. Vi har byttet på hvem vi har øvd sammen med, og vi har jobbet sammen for å lære oss rytmen i leken. 

Klappeleker både ute og inne

Noen av elevene har også klappet klappeleker ute i friminutt, i garderoben og på vei til andre gjøremål. Her kan du se en av klappelekene i video: