Området Granavollen er et flott kulturlandskap med tilgang til flotte naturopplevelser. Sanne Skole har håndballbane og fotballbane. Om vinteren brukes skolegården og jordene rundt skolen til ski- og akeaktiviteter. I tillegg har vi hoppbakke på skolens område.

Vår visjon

Vi på Sanne skole jobber etter visjonen "På Sanne skal alle oppleve livsmestring gjennom aktiv læring, kultur og trygghet".

Dette ligger det godt til rette for her på Granavollen.

Granavollen med Søsterkirkene, Glasslåven kunstsenter og Granavolden Gjæstgiveri og kommunehuset

Helikopterbilder fra 2016.Kred.: Sissel Skjervum Bjerkehagen/avisen Hadeland© Gran kommuneFoto: Sissel Skjervum Bjerkehagen / avisen Hadeland