UngHadeland har, etter ønske fra lokale ungdommer, søkt prosjektmidler til gratis mat på møteplassene våre, det vil si Ungdommens Hus i Gran og ArenaLunner på Frøystad.

Ungdommene har selv gitt uttrykk for at mat er et viktig inkluderings- og integreringstiltak. 
Gleden var derfor stor da Gjensidigestiftelsen kunne overrekke ungdommene en gavesjekk som monner til mange måltider i tiden fremover.

Opptatt av sunn mat

Ungdommene skal selv komme med ønsker og innspill til hva slags mat de ønsker seg på ungdomsarenaene. De er opptatt av et sunt og variert kosthold, og dette var også noe Gjensidigestiftelsen nevnte spesielt i gave overrekkelsen. Sammen med ungdommene skal det utarbeides en meny ut fra hva de unge ønsker seg av sunn, god mat.

Starter opp på nyåret

Ungdommene kan forvente gratis måltider på ArenaLunner og i Ungdommens Hus på nyåret. I tiden fremover vil vi jobbe med å finne samarbeidspartnere som kan hjelpe oss med å lage maten, slik at ungdommene kan komme til våre møteplasser og få sunn og god mat etter skoletid.

Både ansatte, frivillige og ikke minst ungdommene er veldig takknemlige for gaven fra Gjensidigestiftelsen, og vi gleder oss til mye hygge rundt matbordet i tiden fremover.