Hopp til hovedinnholdet på siden

Næringsutvikling

Har du spørsmål knyttet til næringstomter eller næringsspørsmål generelt, ta kontakt med oss.

Næring i Gran

Gran kommune er tradisjonelt en landbrukskommune, men har også et variert næringsliv med industri, service og kultur. Kommunen har en arbeidsplassdekning på om lag 90 prosent.

Tettstedene i Gran og Brandbu er godt dekket med butikk og servicenæringer. Ved etableringen av Hadeland videregående skole har Gran forsterket sin posisjon som regionsenter for Hadeland.

Granavollen er kommunens unike, historiske kulturområde. Gjennom etablering av Glasslåven kunstsenter er Granavollen, som før har en rekke kultur- og reiselivsbedrifter, styrket som besøksområde og har gitt plass for spennende kulturnæringer.

Hadelandshagen AS

Hadelandshagen AS er etablert som en næringshage med både privat og offentlig eierskap.

Næringshagen er sammen med etablererveileder for Gran og Lunner et viktig redskap for å stimulere til nyetableringer og gründerskap. Etablererveiledningen er gratis for nyetablerere. Næringshagen tilbyr rimelige kontorplasser til nystartede virksomheter og fungerer som en møteplass for næringslivet gjennom temakvelder og den årlige Hadelandskonferansen.

Mohagen næringsområde

Anleggsarbeid i Mohagen sørMohagen næringsområde på Jaren ligger sentralt plassert på Østlandet, i region Innlandet. Mohagen ligger om lag én time fra Oslo og 40–45 minutter til Gardermoen, Hønefoss og Gjøvik. 

Mohagen næringsområde er Gran kommunes viktigste satsningsområde for næringsutvikling. I dag er det etablert rundt 35 bedrifter her, med om lag 700 arbeidsplasser til sammen.

Les salgsoppgave her!

Her får du:

  • sentralt og strategisk beliggende næringstomter, med riksveg 4 tvers gjennom området
  • kort veg til viktige industri- og kompetansemiljøer på Raufoss og Gjøvik
  • jernbane i rimelig nærhet, med timesavganger til Oslo
  • prisgunstige tomter med mulighet for individuelle størrelser
  • ferdig regulert område for etablering av industri, lager, kontor og plasskrevende handel
  • moderne infrastruktur som er under bygging på området
  • gode rekrutteringsmuligheter til stabil arbeidskraft

Til sammen består Mohagen næringsområde av et nettoareal på cirka 210 dekar.

 

Leif Arne Vesteraas

kommunalsjef Kultur og samfunn
leif.arne.vesteraas@gran.kommune.no


Endre rekkefølge på kontaktpersoner