Hopp til hovedinnholdet på siden

Næringsutvikling i landbruket

Skal du bygge nytt fjøs? Starte med noe nytt på gården din? Det kan være muligheter for lån og støtte til planene.

Kommunen tar imot søknad om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midler), foretar en vurdering av søknaden og videresender den til Innovasjons Norges distriktskontorer i Innlandet og Oslo/Viken, som avgjør saken.

Du kan lese mer om tjenestene Innovasjon Norge tilbyr for utvikling av landbruksbedrifter, på Innovasjon Norge sine nettsider (innovasjonnorge.no).

Vurderer du å søke IBU-midler, ta kontakt med landbrukskontoret.

  • Tradisjonelle landbrukssaker - Einar Teslo
  • Bygdenæringer - Kjersti Andresen

Landbrukskontoret er involvert i flere prosjekter innenfor næringsutvikling, som du kan lese mer om her.

Lån i Innovasjon Norge

Innovasjon Norge kan yte forskjellige typer lån både til landbruksformål og ulike innovasjonsprosjekter. Lån i Innovasjon Norge erstatter det som tidligere het Landbruksbanken.

Lån til landbruksformål
Det kan gis lån til bolig på landbrukseiendom, driftsbygninger til tradisjonell drift og til tilleggsnæringer og i forbindelse med eiendomsoverdragelse og kjøp av tilleggsjord.

Lavrisikolån
Lavrisikolån brukes til delfinansiering av investeringer i bygninger, driftsutstyr, fiskefartøy og til investeringer i landbruket. Lavrisikolån gis som et alternativ til ordinære banklån eller som et supplement til annen bankfinansiering. Det kreves en sikkerhet for lånene som normalt skal gi Innovasjon Norge full dekning i en situasjon med tvangsrealisering av pantet.

Risikolån
Risikolån kan benyttes til de aller fleste prosjekter og investeringer rettet mot nyetablering, nyskaping, omstilling og utvikling og gjøre. Risikolån kan ikke finansiere løpende driftsutgifter. Lånene dekker normalt den mest risikoutsatte delen av lånefinansieringen; toppfinansieringen.

Lån i Innovasjon Norge har de siste årene hatt gunstig betingelser, for informasjon om lånebetingelsene se link ”Lån i Innovasjon Norge”

Kontaktpersoner: Einar Teslo og Kjersti Andresen (kontaktinfo finner du på denne siden)

Etablererveiledning

Det tilbys gratis etablererveiledning gjennom interkommunalt samarbeid i Lunner og Gran kommuner. Etablererveileder for Hadeland holder til i Hadelandshagen (hadelandshagen.net).

Einar Teslo

leder, Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal
einar.teslo@gran.kommune.no
46 92 16 27

Kjersti Andresen

rådgiver, Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal
kjersti.andresen@gran.kommune.no​
46 92 43 44 


Endre rekkefølge på kontaktpersoner