Hopp til hovedinnholdet på siden

Velkommen til Gran - Welcome to Gran

Velkommen som ny innbygger i Gran - vi håper du vil trives!

Randi2[1]_1000x696

Det er en glede å ønske nye innbyggere velkommen til kommunen vår. Vi håper du kommer til å trives her enten du har flyttet hit alene eller sammen med familien din! 

Gran er en kommune med mange kvaliteter. Kommunen vår har en rik og synlig historie med mange godt bevarte bygninger og et vakkert kulturlandskap. Vi har god arbeidsplassdekning, mange kultur- og
idrettsarenaer og en natur som inviterer til friluftsliv året rundt.

Her på hjemmesiden vår møter du Kommune-Kari som spør hva du lurer på. Stiller du spørsmål om for eksempel kino, skolerute, sykehjemsplass, bibliotek eller søppeltømming, hjelper hun deg å finne informasjonen du trenger. Hjemmesiden har også informasjon om frivillige lag og foreninger, og om kultur- og friluftsliv i Gran. Ta deg tid til å bli kjent med denne siden. Gran kommune bruker lokalavisen Hadeland til annonsering og kunngjøringer.

Kommunen jobber  målbevisst for å legge til rette for gode bomiljøer og et variert arbeidsliv. Har du  lyst til å bidra med noe for å gjøre Gran til et enda bedre sted å bo og arbeide vil vi gjerne høre fra deg!

 Med vennlig hilsen
Randi Eek Thorsen, ordfører

 

Welcome to Gran

It is always a pleasure to welcome new residents to our municipality. We hope you will like it her, whether you have come alone or together with your family.

Gran is a municipality with many qualities. We have a rich and visible history with many well-preserved buildings and a beautiful cultural landscape. 

Gran has a good workplace coverage, several arenas for cultural and sport activities, and the nature invites to outdoor life all year round.

On our website you can find information about the municipal services, like cinema, schools and kindergartens, nursing homes, library or garbage collection. All information is in Norwegian. We hope you have Norwegian friends who can help you. You can also call our service center Monday to Friday from 10am to 2pm and ask for help. Telephone number 61 33 84 00. 

The website also has information about voluntary associations, about sport and cultural activities, and about outdoor life in Gran. 

The municipality works purposefully to facilitate good living environments and a varied working life. 

If you have questions, or if you want to contribute something to make Gran an even better place to live and work, we would love to hear from you!

Kind regards
Randi Eek Thorsen, Mayor

Randi Eek Thorsen

ordfører (Ap)
randi.thorsen@gran.kommune.no
90 50 74 78