Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 14. mai 2021 kl. 11:12

Informasjon om koronavirus

Les mer

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 22.04.2021 kl. 17:00 - Fjernmøte via digital møteplattform
Møtedokumenter
Enkeltsaker
36/21 Interpellasjon fra Jul Tore Kittelsrud (Frp) om flytting av Leikvoll barnehage til Grymyr skole
37/21 Trafikkavvikling Brandbu sentrum
38/21 Referatsaker til kommunestyremøtet 22.04.2021
39/21 Budsjett og økonomiplan 2021-2024, justering investeringsplan med driftskonsekvenser
40/21 Rutiner og avtalemaler - vertskommunesamarbeid Gran, Lunner og Jevnaker
41/21 Kommuneplanens arealdel - sluttbehandling
42/21 Valg av nytt medlem til formannskapet, valgstyret, administrasjonsutvalget og valgutvalget 2019 - 2023
43/21 Borgerlig vigsel for brudepar fra andre kommune
44/21 Tre nye vegnavn på Lygna
45/21 Etablering av eget forliksråd for Gran - konsekvens av ny Forskrift om nye rettskretser for tingrettene
46/21 Valg av medlemmer til nytt forliksråd
47/21 Helsefellesskap

Her kan du se oversikt over varamedlemmer.