Skoleåret 2022–2023 hadde vi litt over 90 elever ved Fredheim skole. Totalt har vi om lag 13 årsverk ved skolen, hvorav 10 årsverk er lærere.

Vi tilbyr leksehjelpsordning til elever i 4.–7.klasse mandag og onsdag etter skoleslutt.
Vi tilbyr skolefritidsordning (SFO) for 1.–4. klasse.