Hopp til hovedinnholdet på siden

Private fysioterapeuter med kommunal avtale

Gran fysio- og manuellterapi (kommunal driftsavtale)

Ansatte

Audun Smeby Lorentsen

Morten Østdahl

Ingvild Børtnes

Kontaktinformasjon

tlf. 61 33 03 16

RB Fysio (kommunal driftsavtale)

Tidligere Gran helsesenter - fysikalske institutt .

Ansatte
Ronni Brenden

Kontaktinformasjon

Tlf. 466 51 494

www.rb-fysio.no

Psykomotorisk fysioterapi (kommunal driftsavtale)

Ansatte

Karin Bråthen Hvattum

Aud Egge

Kontaktinformasjon

Tlf. 61 33 18 91

Hadeland idrettsfysioterapi og treningssenter - HIFT (kommunal driftsavtale)

Ansatte

Vegard Sørumshagen

Lars Halvard Aschim

Marthe Dorothea Stenersen

Torgrim Stensrud Nyland (har ikke kommunal driftsavtale)

Kontaktinformasjon

Tlf. 61 33 42 70

www.hift.no

Hadeland fysioterapi og akupunktur / Hadeland helse (helprivat - har ikke kommunal driftsavtale)

Ansatte

Ragnhild Stenersen

Kontaktinformasjon

Tlf. 61 33 49 09 / 970 24 757