Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Slik søker du plass

Søknadsskjema er felles for kommunale og private barnehager. Søknadsfrist er 1. mars hvert år. Nytt i 2019 er at vi har fått elektronisk søknadsskjema. Dette må du bruke både for ny plass og endring av eksisterende plass. Søkte du i 2018 og ikke fått tilbud om plass, må du søke på nytt.

Viktig informasjon om hvordan du søker

1. Finn aktuelle barnehager

 • Du kan sette opp inntil fem barnehager i søknaden.
 • Du kan kun ha én aktiv søknad om gangen.
 • Du kan søke om plass i kommunale og private barnehager i hele kommunen.

2. Sett deg inn i opptakskriteriene

 • Plasser i kommunale barnehager tildeles etter kommunens vedtekter og regler for samordnet opptak.
 • Private barnehager følger regler for samordnet opptak, men kan ha egen opptakskrets og kriterier som bestemmer hvordan plassene tildeles. Vedtektene finner du på de private barnehagenes egne sider.

Les mer om: Opptak, krav og kriterier

3. Registrer søknad

 • Du må ha personnummer til deg selv og barnet, i tillegg til en e-postadresse og et mobilnummer. Ta kontakt med Gran kommune om du venter på personnummer.
 • Oppgi ønsket startdato. I supplerende opptak, kan du ønske oppstart når du vil i løpet av året. 
 • Kryss av for ønsket prioritet, og legg ved eller ettersend de dokumentene vi spør etter. Ellers blir søknaden behandlet uten prioritering.
 • Søker du fortrinn fordi søsken allerede har plass i den omsøkte barnehagen, må du skrive i søknaden at barnet har søsken i den barnehage du søker.
 • Du må registrere en egen søknad for hvert barn.

Søk om barnehageplass her!

4. Dokumentasjon legges ved den elektroniske søknaden, eller sendes i posten innen 1. mars

 • Barn med nedsatt funksjonsevne eller vedtak fra barnevernstjenesten. Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege/psykolog, PPT og/eller sosiale, medisinske institusjoner som bekrefter nedsatt funksjonsevne - Vedtak fra barnevernstjenesten.
 • Barn i en vanskelig livssituasjon og/eller sosiale vansker el. andre særlige behov. Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege/psykolog, PPT og/eller sosiale, medisinske institusjoner som bekrefter den vanskelige livssituasjonen.

Skal du sende dokumentasjon i posten, sender du det til:

Gran kommune, barnehageadministrasjon
Rådhusvegen 39, 2770 Jaren

Slik bruker du det nye søknadsskjemaet

Fra og med 2. januar 2019 kan du bruke vårt nye søknadsskjema for barnehageplass. Søknaden sendes inn via Visma Flyt barnehages foresattportal. 

Dette gjelder enten du søker plass til kommunale eller private barnehager, om du søker for første gang, om du søker om endring av plass, eller om overføring til en annen barnehage.

 • Ved å klikke her kommer du til innloggingssiden i foresattportalen.
 • Du logger deg inn via ID-porten.
 • Du kan velge enten bokmål, nynorsk eller engelsk som språk.
 • I søknaden om barnehageplass må du som søker fylle inn informasjon i fem trinn:
  1. Opplysninger om barnet
   • Fødselsnummer
   • Navn
  2. Kontaktopplysninger om foresatte
   • Relasjon til barnet
   • Mobiltelefonnummer
   • E-postadresse
   • Legg til eventuell medsøker
  3. Velg barnehage
   • Ønsker oppstartsdato
   • Barnehager i prioritert rekkefølge
   • Plasstype
  4. Andre opplysninger
   • Morsmål
   • Opptakskriterier som barnet oppfyller
   • Dokumentasjon for kriterier hvor dette kreves
   • Andre relevante opplysninger
  5. Kontrollskjema
   • Kontroller at opplysningene i skjemaet er riktig
   • Send inn søknad

Søknaden sendes inn elektronisk, direkte fra foresattportalen. Når søknaden er sendt, vil du få en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.
Du vil også få svaret på søknaden din elektronisk.

Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å fylle ut søknaden.

Tilbud om plass i hovedopptaket

 • De første tilbudene (den første opptaksrunden) sendes ut i løpet av mars.
 • Etter hver opptaksrunde blir det nye ledige plasser fordi noen takker nei til tilbud, bytter barnehage, eller sier opp plassen sin. Disse plassene tilbys søkere i neste opptaksrunde. Søkere som får tilbud i senere opptaksrunder kan derfor også få tilbud om plass i ønsket barnehage.

Tilbud om plass i supplerende opptak

Plasser som blir ledige utenom hovedopptaket tildeles fortløpende til aktuelle søkere. Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når det blir ledige plasser i barnehagene.

Frist for å svare

Svarfristen er åtte dager. Svarer du ikke innen fristen, mister du plassen.

Svar på tilbud om plass

Du svarer på tilbudet om plass i samme skjema som du søkte om plass.

Dersom du takker ja til tilbud om plass:

 • Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i Gran kommune, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke.
 • Har du fått tilbud om barnehageplass, men ikke på ditt første ønske, kan du velge å takke ja til plassen og fortsatt stå på venteliste til den barnehagen du ønsker først.
 • Dersom barnet har en plass i en kommunal barnehage i Gran kommune fra før, vil denne plassen automatisk bli sagt opp ved innvilget søknad om ny plass. 
 • Dersom barnet har plass i en privat barnehage, eller en barnehage i en annen kommune, må dere si opp denne plassen selv når dere får tilbud om plass i en barnehage i Gran.

Dersom du takker nei til tilbud om plass

 • Takker du nei til tilbud med ditt 2., 3., 4. eller 5. barnehageønske, kan du stå på venteliste til omsøkte barnehager med høyere prioritet. Du må da krysse av for tilbud om å stå på venteliste. Takker du nei til ønske nr. 1 slettes din søknad, og det må søkes på nytt om det senere ønskes plass.
 • Takker du nei til tilbud om plass i hovedopptaket, kan du risikere å måtte vente til neste hovedopptak for å få et nytt tilbud, fordi få plasser blir ledige utenom hovedopptaket.
 • Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i Gran kommune, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke. Du har derimot rett på antall dager du søker om.

Klage på tilbud om plass

Du kan klage ved hovedopptaket dersom du mener det er begått en saksbehandlingsfeil, eller hvis du ikke har fått innfridd ditt første eller andre ønske om plass. Klagefristen er tre uker etter du mottok vedtaket.

Hvis klagen imøtekommes skal du tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold i klagen, går saken videre til klagenemda i kommunen.

Hege Flatla
Enhetsleder Barnehage
Tlf: 461 96 950
hege.flatla@gran.kommune.no

Britt Inger Lien
Konsulent Barnehage
britt.inger.lien@gran.kommune.no
Tlf: 905 97 608

Kommunetorget
kommunetorget@gran.kommune.no
Tlf: 61 33 84 00