Søknadsfristene

  • 1. juni er fristen for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis oppholdstid i barnehage
  • 1. august er fristen for å søke om redusert foreldrebetaling i SFO

Søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO

Du kan søke om søskenmoderasjon dersom du har barn både i barnehage og i SFO. Søknadsfristen er 1. august (søskenmoderasjon for søsken som kun går i barnehage eller SFO skjer automatisk, så du trenger altså ikke å søke).

Moderasjonen er 300 kroner per familie. Beløpet blir trukket fra på SFO-fakturaen.

Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis oppholdstid i barnehage

For at man skal ha rett på redusert betaling fra nytt barnehageår, må søknaden være sendt før 1. juni hvert år. Frist for søknader gjennom året er 15. i hver måned. Vedtaket vil da gjelde fra den 1. i påfølgende måned.

Vedtaket gjelder for ett barnehageår. Det må søkes hvert år med ny dokumentasjon. Mer informasjon finner du på denne nettsiden Priser og betaling.
 

Fra 1. august 2024 har familier (husholdninger) med samlet inntekt lavere enn 366 667 kroner rett til redusert foreldrebetaling i barnehage, og familier (husholdninger) med samlet inntekt lavere enn 642 700 kroner rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke. Sistnevnte gjelder for to-, tre-, fire-, og fem-åringer.

Søknaden skal sendes digitalt via Foresattportalen (Visma Flyt Barnehage).
 

Hva trengs av dokumentasjon? 

Dokumentasjon må legges ved med siste tilgjengelige skatteoppgjør for hele husholdningen. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregisteret. 

Kommunen har tilgang til inntekts- og skatteopplysninger i Altinn. Vi oppfordrer allikevel søkere om å legge ved dokumentasjon på inntekt ved søknaden.

Hvis inntekten endres vesentlig, skal det sendes inn ny søknad. 

Spørsmål?

For spørsmål om redusert betaling for barnehage skal du kontakte Nina Rognlid på e-post nina.rognlid@gran.kommune.no eller på telefon 91 38 22 06

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO

Foresatte til elever i første til fjerde trinn, med en samlet inntekt i husholdningen under 639 833 kroner, kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO. Søknadsfristen er 1. august hvert år. Du finner mer informasjon om redusert betaling på SFO her.
 

Frist for søknader gjennom året er 15. i hver måned. Vedtaket vil da gjelde fra den 1. i påfølgende måned.

Vedtaket gjelder for ett skoleår. Det må søkes hvert år med ny dokumentasjon. Mer informasjon finner du på denne nettsiden Priser og betaling.
 

Hva trengs av dokumentasjon? 

Dokumentasjon må legges ved med siste tilgjengelige skatteoppgjør for hele husholdningen. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregisteret. 

Kommunen har tilgang til inntekts- og skatteopplysninger i Altinn. Vi oppfordrer allikevel søkere om å legge ved dokumentasjon på inntekt ved søknaden.

Hvis inntekten endres vesentlig, skal det sendes inn ny søknad.

Spørsmål? 

For spørsmål om redusert betaling for SFO skal du kontakte Heidi Alfstad på e-post heidi.alfstad@gran.kommune.no eller på telefon 90 74 60 39.