Hopp til hovedinnholdet på siden

Priser og betaling for barnehageplass

Makspris for både kommunale og private barnehager er fastsatt Stortinget. Fra 1. januar 2023 er makspris for fulltidsplass kroner 3000, fra 1. august 2024 er maksprisen for fulltidsplass er kroner 2000.  

Du betaler for barnehageplass for elleve måneder i året. I tillegg betaler du for matservering. Prisliste for kommunale barnehager i Gran kommune finner du til høyre på denne siden.

Skattefradrag for utgifter til barnehage

Som forelder har du krav på fradrag for dokumenterte utgifter til barn i barnehage som du bor sammen med.

En kan i 2021 få fradrag for inntil kr 25.000,- for ett barn og inntil kr 15.000,- per søsken. Det har ikke kommet informasjon på skatteetaten.no om endringer i dette.
Barnehager er pliktige til å rapportere inn betaling for barnehageopphold til Skatteetaten.
Innrapportert beløp fra barnehagen vil i skattemeldingen vise som forhåndsutfylt beløp i post 3.2.10.

Se skatteetaten.no for mer informasjon.

Siv Akre

enhetsleder barnehage
46 19 69 50
siv.akre@gran.kommune.no

Nina Rognlid

konsulent barnehage
nina.rognlid@gran.kommune.no
91 38 22 06


Endre rekkefølge på kontaktpersoner