– Dette er en gladsak både for innbyggerne i Innlandet fylke, som har ventet lenge på en beslutning om sykehus-strukturen, og for oss i Gran og Lunner som ønsker oss et lokalmedisinsk senter, forteller Gran-ordfører Randi Eek Thorsen.

At det blir nytt sykehus på Moelv har vært en av SIs forutsetninger for at de vil ha desentraliserte sykehustjenester på Hadeland.

– Vedtaket gir derfor mer trygghet inn i arbeidet vårt med å planlegge Hadeland lokalmedisinske senter i tilknytning til nytt helse- og omsorgssenter på Sagatangen, sier ordføreren.

Flere tjenester lokalt

SI har planlagt å desentralisere flere sykehustjenester i et lokalmedisinsk senter på Sagatangen, blant annet deler av kreftbehandling og dialyse.

– Sykehuset har signalisert at så mye som en tredel av all dialyse-behandlingen i Innlandet, kan foregå på Hadeland i framtiden, forklarer Thorsen.

Et lokalmedisinsk senter på Sagatangen vil både gi mulighet for flere tjenester lokalt, i tillegg til at sykehuset vil få samlet andre allerede desentraliserte tilbud. Dette gjelder for eksempel somatiske spesialisthelsetjenester som gyneokologi, kardiologi, øre, nese og hals, ortopedi, revmatologi, ultralyd og røntgen. Det er også planlagt at psykiske helsetjenester via distriktspsykiatrisk senter (DPS) og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) skal flyttes til Hadeland lokalmedisinske senter.

En mer attraktiv arbeidsplass

Thorsen mener videre at et lokalmedisinsk senter i tilknytning til nytt helse- og omsorgssenter, vil bidra til at senteret blir en mer attraktiv arbeidsplass.

– Dette vil virkelig bli en kompetanse-arbeidsplass innen helse - og et aktivum for å kunne tiltrekke oss dyktige medarbeidere i tida framover.