Vi i Gran kommune opplever at mange innbyggere engasjerer seg i temaet “spredning av fremmede arter”. Det er viktig at flere blir kjent med hvilke konsekvenser det kan ha for blomstene vi kjenner til i naturen vår og insektene, dersom fremmede arter spres rundt.

Onsdag 26. juni gjorde frivillige seg ferdige med å luke langs Vigga i Brandbu sentrum, samtidig var det en gjeng som på eget initiativ luket langs Lynnebakka, gjennom bebyggelsen i Ringstad.

Kan hente avfallet

Flere tar kontakt og gjør avtaler om plukking av fremmede arter på eget initiativ. 

Vi i kommunen tilbyr de som samler opp flere sekker å hente dette, slik at avfallet blir destruert på riktig måte på avfalls-stasjonen. Husk at alt som fjernes må pakkes inn i plast! 

Du kan lese mer om hvordan du kan hjelpe oss med å bekjempe fremmede arter som sprer seg her.

Mulighet for flere dugnader

Det kan bli satt opp tid til dugnad også i Gran sentrum. Her er Gran Vel godt i gang med en skjødselplan og et samarbeid med samferdsel og park i kommunen med skjøtsel av kjærlighetsstien.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om dugnad eller henting av avfall, kan du ta kontakt med Anne Borgedahl på e-post: anne.borgedahl@gran.kommune.no