Siden ekstremværet Hans herjet i starten av august, har brua i Thorstein Treholtsveg vært stengt for trafikk og det har vært omkjøring på stedet. Omkjøringsvegen kan være vanskelig å kjøre på vinterstid. Derfor har vi i Gran kommune nå fått ekstern faghjelp til å vurdere om det er mulig å gjenåpne brua midlertidig, for noe trafikk. 

Konklusjonen er at brua nå er gjenåpnet med redusert akseltrykk. Det betyr at den fortsatt ikke kan brukes av de største lastebilene. HRAs søppelbiler kan bruke brua. 

Kan bli stengt på kort varsel

Løsningen med å gjenåpne brua er kun midlertidig. Vi kommer til å ha ukentlige kontroller ved brua for å følge med på eventuelle endringer i konstruksjonen. Brua kan bli stengt på kort varsel.

Vurderingen er fortsatt at brua må erstattes med ei ny bru. Dette er fordi fundamentet i brua har fått sprekker flere steder. Av hensyn til flom kan vi ikke reparere dagens bru, fordi åpningen under brua da vil bli enda mindre og konsekvensene større hvis vi skulle få en ny flom.

Mer informasjon

På vår nettside kan du finne mer informasjon etter ekstremværet Hans, som herjet på store deler av østlandet i starten av august.