FHI vurderer at det er riktig å gi mulighet for vaksinering til flere barn og unge, selv om risikoen for alvorlig sykdom imidlertid er liten. 12–15-åringer har hatt tilbud om koronavaksinasjon siden september 2021, mens barn i alderen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom har hatt tilbud siden desember. 

Nå utvides dette tilbudet til:

  • Barn og unge født i løpet av 2006–2009 som hittil kun har fått tilbud om én vaksinedose, kan få andre dose hvis de og deres foresatte ønsker det. 
  • Barn født i løpet av 2016–2010, og de som er født i 2017 og har fylt fem år, kan vaksineres hvis de foresatte ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester.

Slik håndteres dette i Gran

Informasjon om påmelding til vaksinering for årskullene 2006–2009 vil komme tidlig i uke tre.

For årskullene 2010–2016 vil vi komme tilbake med mer informasjon om hvordan dette vil løses i Gran kommune når vi har fått noen flere avklaringer fra FHI.