Mer privatliv

Elevene ved Moen skole er glad for at skolen har fått nye toaletter. Alice Nyuramucho, Ida Elise Skjervum Enstrøm (begge i 7. klasse), Pernille Molid Andersen og Dennis Brinch Persson (begge i 6. klasse) er alle med i elevrådet ved skolen.

– Det er mye bedre å gå på do nå. Lyden dempes bedre, så du hører ikke andre, og andre hører ikke deg, forteller Pernille. 

– Det er også veldig fint at ingen kan se under eller over veggene. De nye toalettene er helt lukket, legger Dennis til. 

De fire elevene er enige om at det var mer ubehagelig å gå på do tidligere, fordi det var ikke noe særlig privatliv. Dette er annerledes nå. 

Moen skole har fått pusset opp toalettene sine
Moen skole har fått pusset opp toalettene sine (kred.: Karoline Berven/Gran kommune © Gran kommune)

Gode tilbakemeldinger

Rektor Rolf Robøle Sørensen har fått mye positiv tilbakemelding fra elevene etter at toalettene ble pusset opp. 

– Nye toaletter har vært etterlengtet. Mitt inntrykk er at en del elever nesten ikke ville gå på do på skolen, fordi de hadde så lite privatliv. Jeg har troen på at dette har gjort skoledagen lettere for elevene. 

– Flere foreldre har sagt at nye toaletter har vært en lettelse for flere av elevene, legger Rolf til.

Moen skole har fått pusset opp toalettene sine
Moen skole har fått pusset opp toalettene sine (kred.: Karoline Berven/Gran kommune © Gran kommune)

Oppgradert

Svein Svartaas, tjenesteleder for eiendomsdrift i Gran kommune, forteller at avdelingen har pusset opp mange doer det siste året. De har totalt pusset på ti toaletter ved Moen skole, og 20 toaletter ved Jaren skole.

– Toalettene har fått en generell oppgradering, siden det ikke er gjort noe med disse siden byggene ble oppført. Mange ønsket seg mer private båser, og det har de fått nå, sier en fornøyd tjenesteleder.