Ivrige ildsjeler

Styrkerommet ble offisielt åpnet tirsdag 12. september, da Jaren IL hadde klubbkveld for alle sine medlemmer i Brandbu idrettshall.

– Ungdom, lærere og trenere, som benytter hallen i skoletiden eller på fritiden gjennom idrettslaget, er veldig godt fornøyd med oppgradering og fornying, forteller Inger Reidun Fleischer, tjenesteleder for ungdomsarbeid og arenaer. 

Med positiv innstilling fra driftsoperatørene i idrettshallen, engasjerte, ivrige ildsjeler i Jaren IL og masse foreldre på dugnad fremstår styrkerommet i Brandbu idrettshall nå som helt nytt fra gulv til tak, med helt nytt, moderne utstyr. 

Treningsrommet i Brandbu idrettshall har blitt pusset opp

Treningsrommet i Brandbu idrettshall har blitt pusset oppKred.: Inger Reidun Fleischer/Gran kommune © Gran kommuneFoto: null

Skadeforebyggende tiltak

Bakgrunnen for initiativet fra Jaren IL var begrunnet i at man ser mange utøvere som sliter med skader i forbindelse med idretten de bedriver. Oppgradering av styrkerommet er et viktig skadeforebyggende tiltak, og idrettslaget har en helhetlig plan først og fremst for skadeforebygging, men også med tanke på gjenopptrening/alternativ trening for unge utøvere som sliter med idrettsskader. 

Oppgraderingen av styrkerommet kommer også lærere og elever ved Brandbu ungdomsskole og UngHadeland til gode.

Treningsrommet i Brandbu idrettshall har blitt pusset opp

Treningsrommet i Brandbu idrettshall har blitt pusset oppKred.: Inger Reidun Fleischer/Gran kommune © Gran kommuneFoto: null

Takk for hjelpen!

– Hurra for og tusen takk til engasjerte idrettslag som ser muligheter og som bretter opp armene. Og tusen takk til Sparebankstiftelsen Gran som gjør det mulig, sier Inger Reidun.