Hopp til hovedinnholdet på siden

Veterinærvakt og nyttige kontakter for husdyr og vilt

Finn informasjon om veterinærvakt, hvem du skal kontakte ved mistanke om dyremishandling, og om sykdom og skader på husdyr og vilt.

Veterinærvakta for Hadeland dekker Jevnaker, Lunner og Gran. 

Veterinærvakt - oversikt

Felles telefonnummer til veterinærvakta er 46 82 19 51

Vakta på hverdager er i tidsrommet 16.00–08.00, helgevakt starter fredag klokka 16.00 og varer til mandag klokka 08.00. Julaften og nyttårsaften regnes som helg hele dagen.

Du finner oversikt over hvem som har vakt når, i en egen kalender her. (Google-kalender)

Melding om skadd eller påkjørt vilt

Ved påkjørsel av vilt, gjelder følgende rutiner:

 • Er dyret dødt, skal Statens vegvesen varsles på telefon 175. Mesta sørger for opprydding/fjerning av døde dyr.
 • Er dyret skadd og/eller stikker til skogs, ring politiet på telefon 02800. Politiet varsler lensmannsvakta, som igjen varsler fallviltgruppa. Disse sørger for at viltet blir sporet opp og avlivet om nødvendig. 

Ved eventuelle andre observasjoner av skadd vilt, kan man ta kontakt med politiet eller leder i fallviltgruppa direkte. Medlemmene i fallvilt-gruppene er: 

Gran kommune 
Leder: 
Kjell Bakken, telefon: 41 61 30 00 

Medlemmer: 
Rune Taaje, telefon: 97 63 53 75 
Tore Grina, telefon: 95 03 59 20 
Tor Ola Dehli, telefon 91 71 30 54 
Anders Kristen Stensrud, telefon: 91 75 30 51 
 

Lunner kommune 
Leder: 
Even Løken, telefon: 97 56 99 60 

Medlemmer: 
Tor Hallum, telefon: 91 53 89 27
Sigurd Løken, telefon: 41 61 36 11

Per Linnerud, telefon 91 75 70 22 

Jevnaker kommune 
Leder: 
Bjørn Narve Halvorsen, telefon:  90 57 03 76

Medlemmer: 
Åsmund Pettersen, telefon: 90 57 96 81
Per Olimb, telefon: 48 17 35 26
Even Bergstrøm, telefon: 90 12 26 87

Nittedal kommune

Leder: Simen Thingelstad, tlf 90 10 71 58 

Medlemmer

Gjert Sundtveten, tlf 41 12 04 20

Geir Trangsrud, tlf 48 89 10 75

Håkon Tømte, tlf 92 85 86 08

Terje Nummedal, tlf 98 22 66 52

Melding om skadd eller påkjørt husdyr

Er du uheldig og kjører på et beitedyr, gjelder følgende: 

 • Er dyret er dødt, ring 175 til Statens vegvesen. De har ansvar for opprydding eller fjerning av døde dyr som ligger på veiskulder/like ved vei. De varsler også dyreeier eller dyrevakta.
 • Er dyret skadd eller stikker til skogs, ring politiet på telefon 02800. Lokal lensmannsvakt varsles fra politistasjonen. Lensmannsvakta sørger, om nødvendig, for avliving av dyret. Lensmannen varsler dyreeier eller dyrevakta. Mesta besørger opprydding eller fjerning av avlivet dyr.

Rovviltskader på husdyr og funn av kadaver

Dersom du får en akutt skadesituasjon og vil søke om skadefelling, kan du ringe Statsforvalterens rovvilttelefon 97 73 72 23 på kveldstid og i helger.

Her er praktiske tips hvis du finner kadaver:

 • La kadaveret ligge urørt og dekk det til mot åtseletere. 
 • Noter kartreferanse og ta foto.
 • Merk stedet. 
 • Kontakt SNOs rovviltkontakter på Hadeland: 
  Jon Petter Bergsrud, 2750 Gran, telefon: 95 89 37 01, eller 
  Leif Westrum, 2879 Odnes, telefon: 47 81 18 77
 • Undersøk andre skader i området.

Melding om sykt eller skadd husdyr på utmarksbeite

Vakttelefoner sau 2020 og videre

Vakttelefon  Gran - sau
90 54 10 91

Felles vakttelefon for beitelagene i Lunner og Jevnaker – sau og storfe
40 60 55 55 - Bjørn Halvorsen 

 

Beitelag og kontaktinformasjon til ledere

Gran Saubeitelag
Tor Håkon Haugen
92 88 19 41
post@th-haugen.no

Lunner og Jevnaker Saubeitelag
Hans Kristian Skau, Myllavegen 136, 2742 Grua
hkskau@gmail.com

Gran Beitelag (for storfe)
Marianne Kjekshus Haugtvedt
95 06 72 23
mariankj@online.no

Lunner Beitelag (for storfe)
Mikael Haakenstad
91 61 00 01
haakenstadgaardssalg@online.no

Nordmarka Beitelag (for storfe)
Anders Bratvold, Kanadaveien 109, 3520 Jevnaker
95 05 07 30
andebra@online.no

Mistanke om dyremishandling

Ved mistanke om dyremishandling, ta kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Dersom du ønsker det, vil henvendelsen din bli anonymisert. Du kan også melde inn bekymring direkte på nett til Mattilsynet (mattilsynet.no).

Einar Teslo

leder, Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal
einar.teslo@gran.kommune.no
46 92 16 27


Endre rekkefølge på kontaktpersoner