Alle ungdommer som er mellom 12 og 20 år og bor i Gran kommune, kan søke om å bli med i ungdomsrådet. Siden ungdom under 18 år ikke har stemmerett eller kan stille til valg, har de færre muligheter til å si meningen sin og påvirke politiske avgjørelser.
Som medlem av et ungdomsrådet snakker du til kommunen på vegne av barn og unge i Gran. Det er 14 plasser i ungdomsrådet.

I ungdomsrådet får du:

  • delta i møter, behandle saker og si noe om hva du mener er viktig for barn og unge
  • mulighet til å løfte fram saker du engasjerer deg i
  • delta i sosiale aktiviteter
  • tilbud om aktuelle kurs og arrangementer
  • Medlemmene i ungdomsrådet får betalt for arbeidet de gjør.
     

Det er kommunestyret som velger representanter i sitt møte 09.02.23. De velger ut i fra kandidater som foreslås av sittende ungdomsråd og administrasjonen i kommunen, i tillegg til at kommunestyret har mulighet til å foreslå kandidater selv.