Hopp til hovedinnholdet på siden

Avsluttede prosjekter

Inn på Tunet

«Inn på tunet» er en fellesbetegnelse som brukes om ulike omsorgs-, opplærings- og aktivitetstilbud som tilbys på et gardsbruk.

I perioden 2012 til 2013 gjennomførte Landbrukskontoret for Hadeland prosjektet «Kom inn på tunet på Hadeland». Målet med prosjektet var å jobbe for å få flere, bedre, varige og mer synlige IPT-tilbud på Hadeland og at disse skulle være attraktive for «kjøperne». Prosjektbeskrivelsen kan leses her.

I slutten av 2013 ble prosjektet avsluttet og endelig rapport kan leses her.

Mer informasjon om Inn på tunet finner du Matmerk sine hjemmesider.

Skogpådriverprosjekt

De nye skogbruksplanene som er utarbeidet for Hadeland, viser et stor behov for skogkulturarbeid de neste 3 årene.

Kontaktutvalget for skogbruk på Hadeland og Skogselskapet har derfor ansatt en prosjektleder som skal samarbeide med skogeierne om å gjennomføre tiltakene i skogbruksplanene. 

Er du skogeier med ny skogbruksplan og usikker på bruken av planen, kan du i 2018 få hjelp til å lære deg å bruke den av «skogpådriver for Hadeland», Tim-Oliver Wenski, telefon 917 09 022, ansatt i Skogselskapet i Oppland.

Han vil også ta kontakt med skogiere direkte og tilby dem veiledning i bruk av planen, avklare hvilke oppgaver som må prioriteres og om skogeier eller selger av skogtjenester skal utføre arbeidet.