Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 10. april 2021 kl. 16:48

Informasjon om koronavirus

Les mer

Vedtatt budsjett og økonomiplan

Budsjettet og økonomiplanen handler om hvordan pengene skal prioriteres i Gran kommune.

Økonomiplanen omfatter alle virksomhetene og oppgavene i kommunen, og skal gi en oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden planen gjelder for. 

Årsbudsjettet, som gjelder både drift og investeringer, er en bindende plan for kommunens midler og hvordan disse skal brukes i budsjettåret.

Gran kommune behandler årsbudsjettet og økonomiplanen samtidig. Økonomiplanen skal omfatte minst de neste fire årene, og rullerer. Det vil si at kommunestyret vedtar den én gang årlig.

Morten Gausen
​Kommunalsjef Stab og støtte
morten.gausen@gran.kommune.no
​Tlf: 979 81 417

Marianne Olsson 
​Fagleder økonomi
marianne.olsson@gran.kommune.no
​Tlf: 995 82 219