Hopp til hovedinnholdet på siden

Vedtatt budsjett og økonomiplan

Budsjettet og økonomiplanen handler om hvordan pengene skal prioriteres i Gran kommune.

Økonomiplanen omfatter alle virksomhetene og oppgavene i kommunen, og skal gi en oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden planen gjelder for. 

Årsbudsjettet, som gjelder både drift og investeringer, er en bindende plan for kommunens midler og hvordan disse skal brukes i budsjettåret.

Gran kommune behandler årsbudsjettet og økonomiplanen samtidig. Økonomiplanen skal omfatte minst de neste fire årene, og rullerer. Det vil si at kommunestyret vedtar den én gang årlig.

Svein-Erik Bjørnholt

​fagansvarlig regnskap
svein-erik.bjornholt@gran.kommune.no 
48 19 63 89


Endre rekkefølge på kontaktpersoner