Hopp til hovedinnholdet på siden

Vedtatt budsjett og økonomiplan

Budsjettet og økonomiplanen handler om hvordan pengene skal prioriteres i Gran kommune.

Økonomiplanen omfatter alle virksomhetene og oppgavene i kommunen, og skal gi en oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden planen gjelder for. 

Årsbudsjettet, som gjelder både drift og investeringer, er en bindende plan for kommunens midler og hvordan disse skal brukes i budsjettåret.

Gran kommune behandler årsbudsjettet og økonomiplanen samtidig. Økonomiplanen skal omfatte minst de neste fire årene, og rullerer. Det vil si at kommunestyret vedtar den én gang årlig.

Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Morten Gausen

økonomisjef
morten.gausen@gran.kommune.no
97 98 14 17

Marianne Olsson

​fagleder økonomi
marianne.olsson@gran.kommune.no
99 58 22 19