Hopp til hovedinnholdet på siden

Dagsenter

Det er dagsenter på Marka helse- og omsorgssenter og på Skjervum helse- og omsorgssenter. Dette er tilbud til hjemmeboende som vil delta i sosiale og kulturelle aktiviteter.

Tilbudet er tilrettelagt ut fra den enkelte brukers forutsetninger, interesser og mestringsnivå.

Hva får du på dagsenteret?

  • Sosialt samvær som gir trivsel blant brukerne.
  • Varierte aktiviteter ut fra brukernes ønsker og behov.

Hvordan blir dagsenteret et godt sted å være?

  • Vi viser respekt for den enkelte brukers menneskeverd.
  • Vi ivaretar brukernes ressurser og motiverer til aktivitet.
  • Vi bidrar til å vedlikeholde og styrke brukernes ferdigheter og funksjonsnivå.

Hvordan kan du få plass på dagsenteret?

  • Kom på besøk for å få vite mer om tilbudet.
  • Send søknad eller ta kontakt med tildelingsenheten.

Du finner søknadsskjema under overskriften "Skjema" på denne siden.

Dagsenter Marka
Tlf. 40 90 99 41

Dagsenter Skjervum
Tlf. 40 91 02 75