Hopp til hovedinnholdet på siden

Faktura til Gran kommune

Alle fakturaer til Gran kommune skal sendes elektronisk i standardformatet elektronisk handelsformat (EHF).

Alle fakturaer skal sendes elektronisk til følgende adresse: 9908:961381541
Organisasjonsnummer til Gran kommune er: 961 381 541.
Postadresse: Postboks 41, 2714 JAREN.

Faktura skal alltid tilfredsstille de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Partene dekker selv sine egne kostnader ved bruk av elektronisk faktura. 

Slik merker dere fakturaene

Deres referanse er et obligatorisk felt i EHF-standarden. Faktura skal inneholde en av følgende referanser som alltid skal oppgis ved bestilling:

  • ordrenummer fra e-handel føres i feltet som heter “OrderReference”
  • Gran kommunes bestillingsreferanse (fire siffer etterfulgt av fire initialer) føres i feltet som heter “BuyerReference”. Merk: Det skal ikke være mellomrom eller bindestrek mellom tall og bokstaver.

Vi ønsker i tillegg at fakturaen inneholder følgende informasjon:

  • bestillers navn og/eller enhet
  • betalingsvilkår i henhold til avtalen (30 dagers forfall og opplysninger om kundens rettigheter ved forsinket betaling)
  • fullstendig dokumentasjon for leverte varer og tjenester
  • fullstendig varenummer/artikkelnummer på den enkelte varelinje

Spørsmål om faktura til kommunen

Innbyggersørvis

61 33 84 00
mandag–fredag 10.00–14.00


Endre rekkefølge på kontaktpersoner