Hopp til hovedinnholdet på siden

Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2023

På denne siden finner du godkjente valglister til årets kommunestyrevalg i Gran kommune.

I sitt møte 10. mai 2023 godkjente valgstyret godkjente følgende valglister til kommunestyrevalget 2019 i Gran kommune:

Godkjente valglister - kommunestyrevalget 2023 Gran kommune.pdf

Listene ligger ute til offentlig ettersyn fra og med 15. mai til og med 22. mai.

Du kan klage

Det er valgstyret i kommunen som behandler og godkjenner eller forkaster valglistene. Du kan klage på valgstyrets vedtak innen 22. mai 2023. Dette er i tråd med valglovens § 6–8, som sier at klagen må framsettes seinest sju dager etter offentliggjøringen av godkjente valglister. 

Du må sende inn klagen skriftlig til valgstyret i Gran via e-post til postmottak@gran.kommune.no