Hvor ofte må jeg betale kommunale avgifter?

I utgangspunktet sender vi ut faktura fire ganger per år for kommunale avgifter.

Forfallsdatoene for disse fakturaene er: 

  • 20. mars
  • 20. mai
  • 20. september
  • 20. november

Kan jeg utsette betalingen eller dele opp fakturaen min?

Vi har en selvbetjeningstjeneste hvor du finner alle fakturaene dine, og kan søke om betalingsutsettelse. Finn fakturaene dine her. Logg inn med ID-porten. 

Om du ikke kan betale hele fakturaen på én gang, kan du sende oss en e-post til kommunaleavgifter@gran.kommune.no. Vi svarer så fort vi har mulighet. 

Kan jeg få faktura hver måned?

Hvis du ønsker å få månedlig faktura, kan du sende en e-post til kommunaleavgifter@gran.kommune.no. I e-posten opplyser du om gårds- og bruksnummer, og navnet til personen fakturaen står på.

Dette må til for at du kan få månedlig faktura:

  • dine tidligere forfalte fakturaer på kommunale avgifter må være betalt
  • du må ha e-faktura eller avtalegiro med Gran kommune

Vi sender ut faktura hver måned til deg som mottar pleie- og omsorgstjenester, og til deg som leier bolig av kommunen. Det samme gjelder for barnehage og SFO, men her sender vi ikke ut faktura i juni og juli. 

Kan jeg få en kopi av fakturaene?

Du finner en oversikt over alle fakturaene dine fra kommunen på nettsiden Min.kommune.no, hvor du må logge inn via ID-porten. 

Hvis du ikke har mulighet til å logge deg inn, kan du sende en mail til kommunaleavgifter@gran.kommune.no, så skal vi sende deg en kopi. 

Haster det? Ring innbyggersørvis i vår åpningstid.

Hvorfor får jeg årsoppgjøret fra i fjor når jeg nettopp har flyttet inn?

Det er alltid tinglyst eier av eiendommen som mottar faktura for vann og avløp. Selger og kjøper av den aktuelle boligen må ved overtakelse avtale seg imellom hvordan dette skal betales. 

 

Jeg har fått regning fra Gran kommune, men ser ikke grunnlaget.

Hvis du har avtalegiro kan du legge inn i nettbanken at du vil ha varsel om fakturaen. Da vil du kunne se fakturaen i nettbanken.

Det er også mulig å logge inn på hjemmesiden til Gran kommune under selvbetjening. Informasjon om faktura og purring finner du her.

Hvorfor er regningen min så mye høyere i mars enn det den er til vanlig?

Det er kommunestyret som vedtar prisene for kommunale avgifter og eiendomsskatt, for ett år om gangen. Hvis prisene øker vil avgiftene første termin i mars bli høyere enn forrige år. Har du vannmåler og har brukt mer vann enn du betaler for, vil dette også gjøre at fakturaen blir høyere. Det kan være lurt å sjekke hvor mye vann du betaler for. På fakturaen din finner du hvor mange kubikkmeter (m3) du betaler for i akonto. 

For alle med månedsfaktura vil fakturaen i mars alltid være litt høyere enn ellers, siden den inneholder eiendomsskatt for januar–mars.

Har du månedsfaktura og vannmåler vil du ha lave fakturaer i januar og februar. Fakturaen i mars inneholder avregning for vannmåler. Oppsummert blir regningen høyere fordi vann og avløp for januar–mars og eiendomsskatt for januar–mars er inkludert i fakturaen. 

Hva skjer om jeg ikke betaler innen betalingsfristen?

Hvis fakturaene ikke blir betalt til forfall, sender vi ut purring etter 14 dager. Vi legger da til et purregebyr på 35 kroner. 

Hvis purringen ikke blir betalt, vil fakturaen bli krevd inn etter regler i tvangsfullbyrdelsesloven.